artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA...

Na prośbę Banku, po uwzględnieniu organizacji czasu pracy w Urzędzie Gminy Sadowie, przedłuża się termin składania ofert w przedmiotowym konkursie do dnia 21 października (godzina pozostaje bez zmian).