artykuł nr 1

Publicznie dostępny wykaz danych

 

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Gminy Sadowie jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Urząd Gminy Sadowie prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy Sadowie:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Sadowie

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 15.07.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 2 w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko + załączniki
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 15.07.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w MPZP Gminy Sadowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko + załączniki