artykuł nr 1

Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Sadowie w sprawie...

Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Sadowie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sadowie.
artykuł nr 2

Statut Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r.