artykuł nr 1

Statut Gminy Sadowie z dnia 14 września 2018 r.