artykuł nr 1

Decyzja Wójta Gminy Sadowie z dnia 21.05.2024r.

Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
artykuł nr 2

Decyzja Wójta Gminy Sadowie z dnia 16.02.2024r.

Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
artykuł nr 3

Decyzja Wójta Gminy Sadowie z dnia 26.10.2023r.

Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
artykuł nr 4

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sadowie na okres 18 miesięcy