artykuł nr 1

Przychody i wydatki funduszu ochrony środowiska za 2003 roku.

  w 

 

  Lp

 

 

  Treść

Kwota

Plan

Wykonanie

1

  2

3 

4

  1.

Stan  funduszu  na  początek  roku

-

  -

  2.

Przychody

 w  tym :

- dotacje z budżetu

- opłaty  Urząd  Marszałkowski

3 500

 

  -

3 500

 

  2.079

 

-

2.079

  3.

 Wydatki

 w tym na :

- przedsięwzięcia  związane  ze

  składowaniem  odpadów

  3 500

2.079

  4.

Stan  funduszu  na  koniec okresu sprawozdawczego

-

 

  -