artykuł nr 1

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2003 rok

  w zł

 

Lp.

Dział

rozdział

 

Nazwa środka

Stan na

Początek

roku

 

Kwota

przychodów

 

Kwota

wydatków

Sta na

koniec

roku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

854

 

85401

 

 

 

 

Dożywianie dzieci

 

 

 

2.318

 

 

 

31.394

 

 

 

27.174

 

 

 

6.538