artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Sadowie o podstawowej kwocie dla przedszkola

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 3

Decyzja Nr DG.6220.1.2020 Wójta Gminy Sadowie o...

Decyzja Wójta Gminy Sadowie o Środowiskowych Uwarunkowaniach
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sadowie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Kompleksowego Planu Rozwoju Edukacji w Gminie Sadowie na lata 2018 - 2023".