artykuł nr 1

Sprawozdanie opisowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku ...