artykuł nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu...

Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022
artykuł nr 2

Program ochrony środowiska dla Gminy Sadowie -...

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadowie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
artykuł nr 3

Program ochrony środowiska dla Gminy Sadowie