artykuł nr 1

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Sadowie za rok 2007.