artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: do spraw promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy z NGO
artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy z NGO
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2024 WÓJTA GMINY SADOWIE z dnia 4.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki - Ośrodka Kultury Gminy Sadowie.