artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/83/2011

Uchwała Rady Gminy Sadowie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok. ...
artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/70/2011

Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/65/2011

Uchwała Rady Gminy Sadowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. ...
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.19.2011

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. ...
artykuł nr 5

Uchwała Nr X/58/2011

Uchwała Rady Gminy Sadowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowie na 2011 r. ...