artykuł nr 1

Uchwała Nr 110/2013 IV Składu Orzekającego...

Uchwała z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadowie na 2014 rok ...
Dostępne podkategorie:
Budżet Gminy Sadowie - 2023 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2022 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2021 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2019 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2018 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2017 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2016 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2016 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2015 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2014 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2014 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie - 2013 r.
Budżet Gminy Sadowie - 2013 r.
Pomoc publiczna
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2013 r.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2013 rok.
Realizacja budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2014 r.
Mienie komunalne
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2018 r.