artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie Wójta Gminy Sadowie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za 2012 rok ...