artykuł nr 1

Wykaz dziennych opiekunów

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157) Wójt Gminy Sadowie ogłasza wykaz dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Sadowie ...