artykuł nr 1

Redakcja

Maciej Czajka - Redaktor

 

Samodzielny Podinspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska

UG w Sadowiu

tel. (15) 869 - 24 - 37 w. 42

fax. (15) 869 - 24 - 37

e - mail: m.czajka@sadowie.pl

 

Grzegorz Frejlich - Redaktor

 

Samodzielny Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych
oraz współpracy z NGO

UG w Sadowiu

tel. (15) 869 - 24 - 37 w. 41

fax. (15) 869 - 24 - 37

e - mail: g.frejlich@sadowie.pl