artykuł nr 1

Ogłoszenie - pomoc materialna dla uczniów na rok...

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
artykuł nr 2

Informacja - 05.08.2013 r.

Informacja - 05.08.2013 r.