artykuł nr 1

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w dniu 14...

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020
artykuł nr 2

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu...

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
artykuł nr 3

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok...

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie określenia sposobu i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok