artykuł nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania...

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
artykuł nr 2

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania...

Uchwała Nr XLII/202/2017 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
artykuł nr 3

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania...

Uchwała Nr XXXI/146/2016 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
artykuł nr 4

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania...

Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
artykuł nr 5

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania...

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Sadowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.