artykuł nr 1

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok...

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Sadowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
artykuł nr 2

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok...

Uchwała Nr XLII/203/2017 Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
artykuł nr 3

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok...

Uchwała Nr XXXI/147/2016 Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 r.
artykuł nr 4

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok...

Uchwała Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r.
artykuł nr 5

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok...

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Sadowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 r.