artykuł nr 1

Informacja o udzielonych poręczeniach