artykuł nr 1

Pytanie nr 1

Dzień dobry

W związku z planowanym nabyciem obligacji Gminy Sadowie oraz badaniem oceny finansowej Gminy prosimy o przesłanie  lub umieszczenie na stronie BIP następujących dokumentów:

-  Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok

-  Opinia RIO w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

-  Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych

- Sprawozdania finansowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N  za IV kwartał 2019 oraz 2018,