artykuł nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Treść uchwały oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. dostępna jest po kliknięciu w poniższy link:

www.bip.sadowie.akcessnet.net/upload/201601070934335c0hxl0xz0mi.76