artykuł nr 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

tekst uchwały dostępny tutaj