artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 120.1.2023 WÓJTA GMINY SADOWI E z dnia 18 stycznia 2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.3.2022 Wójta Gminy Sadowie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.3.2022 Wójta Gminy Sadowie z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.11.2019

Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.18.2017

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 120.12.2016

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie.