artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.11.2019

Zarządzenie Nr 120.11.2019 Wójta Gminy Sadowie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.18.2017

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 120.12.2016

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 120.17.2012

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie
artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sadowiu

Zarządzenie Wójta Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadowie ...